Ładowanie...
Aktualności2020-04-21T14:50:25+00:00
1501, 2021

Uwaga!!! Konkurs „Wszystko co zapamiętałem”

Kto z nas nie lubi długich opowieści, wspomnień, relacji opowiadanych przez nasze babcie, dziadków, rodziców…….. Zachęcamy dzieci, młodzież a także osoby dorosłe do spisania wspomnień członków rodziny, sąsiadów lub znajomych. Ilu uczestników konkursu, tyle sposobów przekazywania tego, co w sercu gra. Czekamy na opowiadania, listy, wiersze, wywiady, reportaże……..o naszej Gminie Wojciechów. Prace mogą mieć charakter żartobliwy, innym razem bardzo poważny, mogą opowiadać o wydarzeniach historycznych czy rodzinnych, mogą to być legendy a także opowiadania o życiu codziennym. Zachęcamy do przekazania archiwalnych zdjęć z prywatnych zasobów, które wzbogacą Wasze prace. W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Z zebranego materiału przygotujemy [...]

1301, 2021

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT / Wyjaśnienie treści SIWZ – Wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno-spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego”

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Inwestycji pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno-spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego”, w ramach Projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”. [Znak sprawy: ZPRPO/1/12/2020]. Przedmiar Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjaśnienie SIWZ  

3012, 2020

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno – spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego”

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych pn. "Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno - spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego" "Wieża Ariańska wraz z otoczeniem - roboty budowlano - modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0021/19 ZPRPO/1/12/2020 Data ogłoszenia: 30.12.2020 r. Termin składania ofert: 19.01.2021 r. godz.12.00 Ogłaszający: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ - specyfikacja Zał. nr 1 - Formularz ofertowy Zał. nr 2 - Oświadczenie wstępne (wzór)  Zał. nr 3  - Wykaz [...]

3012, 2020

Wieża Ariańska w Katalogu „Zabytek Zadbany 2020”

Dziś otrzymaliśmy kolejny prezent od Narodowego Instytutu Dziedzictwa! Katalog Laureatów konkursu "Zabytek Zadbany 2020", a w nim nasza Wieża! W katalogu zamieszczono historię obiektu, opis prac budowlanych, restauratorskich i konserwatorskich prowadzonych w Wieży przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie w latach 2018 - 2019. Katalog wzbogaci księgozbiór naszej Biblioteki i będzie udostępniony zainteresowanym czytelnikom.

2912, 2020

Zabytek zadbany 2020 – Dotarły nagrody od Narodowego Instytutu Dziedzictwa

W tym roku, ze względu na panującą sytuację epidemiczną Gala Podsumowująca konkurs „Zabytek Zadbany”, w którym Wieża Ariańska otrzymała wyróżnienie za utrwalenie wartości zabytkowej obiektu nie mogła się odbyć. Dzisiaj, drogą pocztową, dotarły do nas prosto z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dyplom oraz tablica do oznaczenia Obiektu. Otrzymaliśmy również kalendarze na 2021 rok z wizerunkiem Wieży Ariańskiej w towarzystwie innych Laureatów. Jeszcze raz dziękujemy szanownemu Jury oraz Organizatorom przedsięwzięcia za docenienie naszej pracy w zakresie opieki nad Wieżą Ariańską, prowadzonych prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego jej utrzymania.

Załaduj więcej wpisów