Ładowanie...
Aktualności2020-04-21T14:50:25+00:00
2511, 2022

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn. ,,Remont dużych przypór kamiennych, tynków na elewacji wschodniej, zachodniej wraz z podokiennikami i nadokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej'' realizowanych w ramach Projektu pn.: ,,Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna” Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  Załącznik nr 3 – Wykaz osób

2410, 2022

Remont schodów do piwnic w Wieży Ariańskiej

  Dobiega końca remont schodów wewnętrznych do piwnic w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności kulturowej i turystycznej gminy Wojciechów poprzez ochronę i efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego. Przebudowa schodów wewnętrznych do piwnicy, gdzie znajdują się toalety a także pomieszczenia, które w przyszłości zaadoptujemy na sale warsztatowe poprawią bezpieczeństwo turystów oraz dzieci odwiedzających [...]

310, 2022

Obchody 83. Rocznicy Masowego Mordu w Szczuczkach

W niedzielę 2 października 2022 r. mieszkańcy Gminy Wojciechów i okolic zebrali się pod Pomnikiem Pomordowanych w Szczuczkach, aby uczcić pamięć tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce 1 października 1939 r. W tym dniu, w miejscowej szkole Niemcy zamordowali i spalili 102 mężczyzn. Był to pierwszy na Lubelszczyźnie masowy mord ludności polskiej przez hitlerowskiego okupanta, a jednocześnie jeden z najtragiczniejszych dni w historii naszej Gminy. Podczas tegorocznych obchodów 83 – rocznicy tego wydarzenia, przy Kaplicy – Pomniku ku czci Pomordowanych zebrało się bardzo wiele osób chcących uczcić pamięć ofiar i oddać im hołd. W uroczystości wzięli udział m.in.: dr Mateusz Szpytma [...]

Załaduj więcej wpisów