Ładowanie...
Aktualności2020-04-21T14:50:25+00:00
1406, 2021

Rodzinna niedziela przy Wieży Ariańskiej

W niedzielę, 13 czerwca na placu przy Wieży Ariańskiej odbył się Piknik Rodzinny dla mieszkańców naszej Gminy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, Urząd Gminy Wojciechów oraz Radę Gminy Wojciechów. Imprezie towarzyszyły zespołów Pieśni i Tańca ,,Jawor” oraz ,,Dąbrowica” a także występy dzieci z zespołów tanecznych działających przy GOK w Wojciechowie. Zgromadzona publiczność mogła obejrzeć wspaniałe choreografie prezentowanych tańców, wysłuchać pieśni ludowych, a także podziwiać piękne, kolorowe stroje.  W trakcie imprezy odbyło się także rozdanie nagród w konkursach ,,Wszystko co zapamiętałem’’ oraz ,,Eliminacje Gminne do Małego Konkursu Recytatorskiego’’. Laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Pawtrans Holding Sp. [...]

2805, 2021

40 rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego

28 maja mija 40 rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w latach 1948-1981. Uznawany za jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku, Prymas Tysiąclecia  bronił godności i praw człowieka i za swe poglądy był aresztowany i internowany przez władze komunistyczne. Był wielkim autorytetem moralnym, duchowym, współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. W 1994 r. pośmiertnie został uhonorowany Orderem Orła Białego. Na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej w Zuzeli, (miejscowość gdzie się urodził 3 sierpnia 1901r.) można obejrzeć galerię zdjęć z Muzeum Lat Dziecięcych Kardynała. Ponadto znajdziemy tam  Złote Myśli Prymasa Tysiąclecia. Jest ich wiele i są uniwersalne. [...]

2005, 2021

Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminy Wojciechów

Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie w kwocie 38 242,00 zł oraz Gminy Wojciechów  w kwocie 15 990,00 zł z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  Do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Lubelskiego wpłynęło 38 wniosków. Do dofinansowania zakwalifikowało się łącznie 23 projekty. Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie otrzymał dofinansowanie  na realizację projektu ,,Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów - nowoczesne formy dystrybucji’’.  Działanie 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. Projekt ten zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wojciechów [...]

1205, 2021

Znamy już listę uczestników Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich Wojciechów 2021

W dniu 12 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, na którym dokonano wyboru uczestników XXVII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich Wojciechów 2021. Komisja złożona z przedstawicieli organizatora imprezy – Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie  oraz przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Kowali Polskich dokonała szczegółowej analizy 27 ankiet nadesłanych przez kandydatów do uczestnictwa w Warsztatach. Mając na uwadze rolę warsztatów dla zachowania i przekazu tradycji ludowego kowalstwa artystycznego Komisja postanowiła zakwalifikować do uczestnictwa w Warsztatach 16 osób. Będą to Panowie w wieku 18 – 55 lat z terenu całej Polski. Przy wyborze Komisja brała pod uwagę przede wszystkim szansę kandydatów na wykonywanie zawodu kowala [...]

Załaduj więcej wpisów