Ładowanie...
Aktualności2020-04-21T14:50:25+00:00
1701, 2022

Żegnamy śp. Zuzannę Kowalską

Żegnamy śp. Zuzannę Kowalską „………są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez i są takie osoby, na myśl o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień…….” W dniu dzisiejszym żegnamy śp. Zuzannę Kowalską – mieszkankę naszej gminy, osobę zasłużoną w działaniach społecznych i kulturalnych na rzecz rozwoju naszej społeczności. Ambasadorkę lokalnych tradycji i zwyczajów, widowisk obrzędowych oraz gwary Ziemi Wojciechowskiej. Śp. Zuzanna Kowalska  pracę zawodową rozpoczęła w 1950 roku w Gminnej Spółdzielni „SCH” w Wojciechowie. Następnie pracowała jako główna księgowa w Bełżycach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Powiatowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Terenowego i Wojewódzkiej Spółdzielni [...]

2012, 2021

Pierwsze projektowe działania za nami

Ten sezon zimowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie będzie inny niż pozostałe. Zakończyliśmy właśnie realizację zadania inwestycyjnego - wykonanie instalacji gazowej i grzewczej w obiekcie, w ramach projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Warunki pracy oraz prowadzonych zajęć oraz warsztatów dla dzieci i dorosłych istotnie się  poprawiły. Planując nasze kolejne przedsięwzięcia kulturalne możemy teraz wykorzystać w pełni zasoby lokalowe obiektu. Zaplanowane w realizowanym projekcie działania mają na [...]

Załaduj więcej wpisów