wieża ariańska z lotu ptaka

Informacje o Gminie

Wieża Ariańska na wiosnę

Gmina Wojciechów – położona 25 km na zachód od stolicy regionu – Lublina, pomiędzy Nałęczowem a Bełżycami, liczy blisko 6 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 80,9 km kw. Warunki mikroklimatyczne, krajobrazowe i przyrodnicze sprawiają, że gmina posiada duże walory turystyczne.

Atrakcyjne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. trójkąta turystycznego Puławy – Kazimierz – Nałęczów powoduje, że Ziemia Wojciechowska stanowi znakomitą bazę dla pieszych i rowerowych wycieczek, jak również jazdy konnej po leśnych ścieżkach i wąwozach. Biegnie tędy wiele szlaków turystycznych, zarówno regionalnych jak i lokalnych, m.in. szlak młynów rzeki Bystrej, szlak smaków i szlak kultury sakralnej. Bogactwo zasobów natury oraz zachowane dziedzictwo historyczne i kulturowe czyni gminę Wojciechów niewątpliwą atrakcją turystyczną lubelskiej wsi.

Zabytki w naszej gminie

Warto tu zobaczyć liczne zabytki architektury (Wieża Ariańska), cenne obiekty sakralne (drewniany kościół pw. św. Teodora w Wojciechowie i kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Łubkach) oraz zachowane posiadłości pałacowo-dworskie w Palikijach i Łubkach. Jednak rozwój turystyczny gminy ściśle związany jest z kowalstwem. Tu od 25 lat odbywają się ogólnopolskie imprezy kowalskie, w których każdego roku bierze udział ponad 60 kowali z Polski i krajów ościennych. Mistrzowie uczestniczą w konkursach kowalstwa artystycznego, kucia konia oraz promują swoje wyroby na stoiskach reklamowych. Młodzi adepci tej sztuki nabywają tu w dziedzinie kowalstwa wiedzę i umiejętności. Impreza odwiedzana jest przez niemal 15 tys. widzów.

Galerią Sztuki Ludowej

W Wojciechowie funkcjonuje jedyne w Polsce Muzeum Kowalstwa, rzesze turystów odwiedzają 90 – letnią kuźnię, działa tu również Stowarzyszenie Kowali Polskich. Pielęgnowanie kowalskich tradycji i wieloletnie działania zmierzające do ochrony tego ginącego zawodu przed zapomnieniem, przyczyniły się do tego, że miejscowość stała się centrum kowalstwa w Polsce. Wykorzystując wizerunek Wojciechowa jako stolicy kowalstwa polskiego w oparciu o funkcjonujące atrakcje turystyczne postał Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji, który obejmuje sześć „gwoździ programu”, pozwalających poznać kowalstwo od procesu wytopu metali do powstania gotowej podkowy. Niewątpliwą atrakcją Gminy jest również mieszczące się w Wieży Ariańskiej Wojciechowskie Muzeum Regionalne z Galerią Sztuki Ludowej, w której można zakupić podkowę „na szczęście” oraz wiele innych dzieł miejscowych twórców. Gmina Wojciechów realizuje wiele projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Najważniejsze realizowane w ostatnich latach inwestycje to m.in. termomodernizacja budynków 3 szkół na terenie gminy, odbudowa dróg gminnych, modernizacja stacji wodociągowej i budowa sieci wodociągowej a także budowa i wyposażenie obiektów sportu i rekreacji.

Uhonorowaniem działań gminy w tym zakresie było zdobycie „Kryształowej Cegły” w XI edycji konkursu na najlepszą inwestycję w kategorii „Remonty i modernizacje” za przeprowadzone termomodernizacje budynków Szkoły Podstawowych w Palikijach i Zespołu Szkół w Wojciechowie. Wojciechów to gmina tradycyjnie rolnicza, ale wychodząca naprzeciw potrzebom współczesnego rynku, kultywująca dziedzictwo, jak również innowacyjna i bogata w lokalne produkty turystyczne, przyjazna mieszkańcom i gościom. Serdecznie zapraszamy.