wieża ariańska z lotu ptaka

Kluby przedszkolaka

W ramach struktury Gminnego Ośrodka Kultury na terenie Gminy Wojciechów do czerwca 2014 r. funkcjonowało 5 Klubów Przedszkolaka:

klub przedszkolaka - zbiórka
  • w Wojciechowie
  • w Łubkach
  • w Palikijach
  • w Miłocinie
  • w Maszkach

Obecnie podlegają one pod szkoły.

Kluby Przedszkolaka to ośrodki niezwykle prężne, będące przykładem alternatywnej formy edukacji przedszkolnej. Do klubów uczęszczają dzieci w wieku od 3-4 lat. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 4 godziny. Kluby realizują „Program Pracy Ośrodków Przedszkolnych Fundacji Komeńskiego” stworzony specjalnie dla tej właśnie formy edukacyjnej. Opiera się on o pracę w grupie różnowiekowej i zawiera wszystkie ważne rodzaje edukacji (społeczna, przyrodnicza, językowa, matematyczna, ruchowa, muzyczna i plastyczna).

Program ten jest nastawiony na rozwój ważnych postaw i umiejętności u dzieci:

  • pewności siebie
  • ciekawości
  • wytrwałości
  • samodzielności
  • umiejętności społecznych

Zajęcia w klubach

zajęcia w Klubie Przedszkolaka

Zajęcia w klubach nie ograniczają się do wręczenia dzieciom lalek, kolorowych klocków, czy samochodów. Uczą myślenia, pozwalają zdobywać nową wiedzę, rozwijają wyobraźnię. Planowane, miesięczne bloki tematyczne nie pozwalają nudzić się maluchom, które prowadzą pierwsze obserwacje przyrodnicze, pogodowe, pomagają zwierzakom przetrwać zimę, poznają polskie tradycje świąteczne. Tutaj można być lekarzem, ogrodnikiem, czasem samemu zasiać nasiona w doniczce, a potem dokładnie obserwować etapy wzrostu. Dla mamy, babci można upiec pyszne pierniczki, które zawisną na świątecznej choince. Być może pierwsze wystąpienie przed prawdziwą publicznością zadecyduje o chęci zostania aktorem.

Realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie od 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2011 roku projekt – „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wojciechów – drogą do kariery życiowej człowieka” miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym na terenach wiejskich oraz ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Prowadzone w ramach projektu zajęcia z języka angielskiego cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród dzieci. Tradycyjną muzykę ludową a także profesjonalne instrumenty dęte dzieci poznawały na zajęciach muzycznych prowadzonych przez przedstawicieli Kapeli Wojciechowskiej a także Orkiestry Dętej OSP w Wojciechowie. Przedszkolaki poznawały nie tylko rówieśników, ale także dorosłych, którzy będą dla nich w przyszłości autorytetami. Obecność na zajęciach logopedy pozwoliła na wykrycie u dzieci wad rozwoju mowy, pomogła w ich eliminowaniu. Pani psycholog obserwując relacje między dziećmi, swoją radą pomagała w problemach wychowawczych.