wieża ariańska z lotu ptaka

Działalność GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwały Nr XII/65/92 Rady Gminy Wojciechów z dnia 27 lutego 1992 roku. Prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne i czytelnicze mieszkańców, mając na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze.


Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego; gromadzenie i dokumentowanie działań związanych z działalnością zespołów folklorystycznych; wzbogacanie zbiorów Muzeum Kowalstwa oraz Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego i udostępnianie ich zwiedzającym; organizacja imprez kowalskich; ochrona i promocja kultury lokalnej.


Do stałych form naszej działalności należą zajęcia: wokalne, koła plastycznego, nauki gry na instrumentach i tańca nowoczesnego. To stałe sekcje, które cieszą się ogromną popularnością, ale cały czas jesteśmy otwarci na nowe propozycje. Działamy również na polu animacji kultury dla ludzi w podeszłym wieku – propozycją są comiesięczne spotkania Klubu Seniora.


Podejmowane przez nas działania organizacyjne imprez plenerowych – zarówno kulturalno-rozrywkowych jak i sportowo-rekreacyjnych służą integracji lokalnego środowiska a także szerokiej promocji Gminy Wojciechów. Jesteśmy nowoczesną instytucją, która realizuje wiele projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, które służą animowaniu i upowszechnianiu kultury w Gminie Wojciechów.


Współpracujemy z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. Wspieramy organizację autorskich przedsięwzięć i pomagamy prezentować je podczas organizowanych przez nas imprez kulturalnych.


Mamy nadzieję, że nasza oferta kulturalna umożliwi wszystkim zainteresowanym rozwój własnych umiejętności i pasji, przyczyni się do twórczej samorealizacji.


Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności:

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
  • rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
  • krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego;
  • gromadzenie i dokumentowanie działań związanych z działalnością zespołów folklorystycznych;
  • wzbogacanie Muzeum Kowalstwa oraz Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego i udostepnianie ich zwiedzającym;
  • organizacja imprez kowalskich;
  • ochrona i promocja kultury lokalnej;


Zapraszamy Państwa do udziału w naszych propozycjach kulturalnych.