wieża ariańska z lotu ptaka

Realizowane projekty

Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie

Informacja na temat operacji: „Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie” Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje zadanie pn. „Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o...
Czytaj więcej Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2018 r. Przedmiot zapytania: usługa nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej. Zapytanie zrealizowane w ramach projektu:...
Czytaj więcej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Każdy z nas może być artystą

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojciechowie dofinansowanie na realizację projektu „Każdy z nas może być artystą” w ramach Programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej, Priorytet: „Edukacja...
Czytaj więcej Każdy z nas może być artystą

Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Kowali Polskich otrzymało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne”. W ramach projektu ...
Czytaj więcej Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne

Kowalstwo to nasz zawód i pasja

Stowarzyszenie Kowali Polskich, mające swoją siedzibę w Wieży Ariańskiej, otrzymało dofinansowanie z Zarządu Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. „Kowalstwo to nasz zawód i pasja”. W ramach projektu Stowarzyszenie Kowali Polskich aktywnie włączy...
Czytaj więcej Kowalstwo to nasz zawód i pasja

XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie oraz Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury dofinansowanie na organizację „XXIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej” w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet:...
Czytaj więcej XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie oraz Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej

Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Pierwsze wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego

Gminny Ośrodek Kultury był Instytucją Wspierającą Ochotniczej Straży Pożarnejw Palikijach podczas realizacji projektu „Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Pierwsze wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego”...
Czytaj więcej Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Pierwsze wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego

Utworzenie tematycznego Szlaku Zabytkowych Kościołów na Obszarze Wojciechów – Nałęczów – Wąwolnica – Kurów – Markuszów

Gminny Ośrodek Kultury był Instytucją Wspierającą realizację wniosku Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Teodora pn. „Utworzenie tematycznego Szlaku Zabytkowych Kościołów na Obszarze Wojciechów – Nałęczów – Wąwolnica – Kurów – Markuszów”.Wyżej wymieniony wniosek...
Czytaj więcej Utworzenie tematycznego Szlaku Zabytkowych Kościołów na Obszarze Wojciechów – Nałęczów – Wąwolnica – Kurów – Markuszów