zajęcia z wolontariatu - baner główny

Klub Wolontariatu

Wojciechowskiego klub „Kulturka”

Do wojciechowskiego klubu Wolontariusza „Kulturka” należy 12 osób ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie. Klub spotyka się dwa razy w miesiącu. Na spotkaniach młodzi ludzie wykonują wyroby rękodzieła artystycznego, poznają sztukę kulinarną, zasady dekoracji potraw i stołu itp.

nasi wolontariusze

Młodzież bierze udział w różnego rodzaju akcjach, m.in. kolejne Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas których członkowie klubu pełnią rolę wolontariuszy. Angażują się też jako animatorzy podczas Koncertów i Pikników Rodzinnych malując dzieciom buźki czy prowadząc zabawy.

Klub bierze udział w ogólnopolskich konkursach, na których zdobył wiele nagród i wyróżnień. Do największych osiągnięć Klubu należy zaliczyć opracowanie szlaku kapliczkowego Ziemi Wojciechowskiej w ramach ogólnopolskiego projektu pt. „Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej”.

Dzięki staraniom członków Klubu udokumentowana została historia 11 kapliczek Gminy Wojciechów, a także historia miejscowości w których one stoją.