Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie

Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie

Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie organizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie od 1995r.

Jest to nowoczesna forma kształcenia kowali, mającą na celu zainteresowanie ludzi tym ginącym zawodem oraz nauczenie ich podstawowych technik kucia, zdobienia i obróbki metalu jak również umiejętności z dziedziny kowalstwa użytkowego. Program przewiduje również poznanie historii i cech regionalnych kowalstwa w Polsce.

Warsztaty kierowane są zarówno do ludzi dojrzałych, prowadzących własne kuźnie o charakterze tradycyjnym lub warsztaty ślusarskie, pracujących w zakładach, które w najbliższym czasie mogą ulec likwidacji jak i do młodych adeptów tego zawodu, pragnących związać swoją przyszłość z kowalstwem. Jest to duża szansa dla tych, których ojciec lub dziadek byli kowalami, lecz obecnie brak możliwości kształcenia w rzemiośle uniemożliwia kultywowanie rodzinnej tradycji. Krótki czas trwania nauki pozwala na uczestniczenie w nich uczniom szkół, a także osobom na co dzień zatrudnionym w zakładach pracy.
Uwaga! Na Warsztaty przyjmowane są osoby pełnoletnie!

Corocznie w wydarzeniu bierze udział 16 adeptów sztuki kowalskiej z terenu całej Polski. Nabór uczestników rozpoczyna się każdego roku w marcu i trwa do końca kwietnia. Część teoretyczną Warsztatów stanowi szkolenie z zakresu BHP, właściwości i obróbki metali oraz wykłady z historii kowalstwa, regionalizmu oraz podstawowych zasad marketingu i projektowania wyrobów. Zajęcia praktyczne obejmują m.in. naukę podstawowych technik kowalskich takich jak: zginanie, wydłużanie, hartowanie, przebijanie, oksydowanie, zgrzewanie metali, oraz naukę wykonywania narzędzi kowalskich.

Warsztaty dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzone są przez najlepszych polskich mistrzów kowalstwa. W ciągu 25 lat dzięki uczestnictwu w Warsztatach, ponad 400 osób z terenu całej Polski nabyło umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu artysty kowala. Wielu z nich założyło własne kuźnie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Imprezie prosimy o kontakt z organizatorem:
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
Wojciechów 9, 24 – 204 Wojciechów
Tel./fax : (81) 517 72 10, (81) 517 76 22
e-mail: gok@agroturystyka.pl
e-mail: kowale@kowale.com.pl

Szczegółowe informacje oraz relacje z poprzednich edycji znajdują się również na stronie www.kowale.com.pl

Krótka relacja uczestnika Warsztatów 2019