baner z okładki - Kowalskie Dzieła Sztuki – Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie

Album „Kowalskie Dzieła Sztuki – Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie”

Album wydany w ramach projektu „Doposażenie otoczenia Wieży Ariańskiej – oferta kulturowa Wojciechowa” EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Album prezentuje eksponaty zgromadzone w Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie.

okładka albumu - Kowalskie Dzieła Sztuki – Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie