Działalność GOK

//Działalność GOK
Działalność GOK2017-04-11T09:57:27+00:00

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwały Nr XII/65/92 Rady Gminy Wojciechów z dnia 27 lutego 1992 roku. Prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne i czytelnicze mieszkańców, mając na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego; gromadzenie i dokumentowanie działań związanych z działalnością zespołów folklorystycznych; wzbogacanie zbiorów Muzeum Kowalstwa oraz Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego i udostępnianie ich zwiedzającym; organizacja imprez kowalskich; ochrona i promocja kultury lokalnej.

Do stałych form naszej działalności należą zajęcia: wokalne, koła plastycznego, nauki gry na instrumentach i tańca nowoczesnego. To stałe sekcje, które cieszą się ogromną popularnością, ale cały czas jesteśmy otwarci na nowe propozycje. Działamy również na polu animacji kultury dla ludzi w podeszłym wieku – propozycją są comiesięczne spotkania Klubu Seniora.

Podejmowane przez nas działania organizacyjne imprez plenerowych – zarówno kulturalno-rozrywkowych jak i sportowo-rekreacyjnych służą integracji lokalnego środowiska a także szerokiej promocji Gminy Wojciechów. Jesteśmy nowoczesną instytucją, która realizuje wiele projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, które służą animowaniu i upowszechnianiu kultury w Gminie Wojciechów.

Współpracujemy z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. Wspieramy organizację autorskich przedsięwzięć i pomagamy prezentować je podczas organizowanych przez nas imprez kulturalnych.

Mamy nadzieję, że nasza oferta kulturalna umożliwi wszystkim zainteresowanym rozwój własnych umiejętności i pasji, przyczyni się do twórczej samorealizacji.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności:

– edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

– rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

– tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

– krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego;

– gromadzenie i dokumentowanie działań związanych z działalnością zespołów folklorystycznych;

– wzbogacanie Muzeum Kowalstwa oraz Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego i udostepnianie ich zwiedzającym;

– organizacja imprez kowalskich;

– ochrona i promocja kultury lokalnej;

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych propozycjach kulturalnych.