baner - Zwyczaje, obrzędy i tradycje Ziemi Wojciechowskiej

Zwyczaje, obrzędy i tradycje Ziemi Wojciechowskiej

Książka pt. „Zwyczaje, obrzędy i tradycje Ziemi Wojciechowskiej” została wydana w 2008 r. Zawiera scenariusze widowisk teatralnych autorstwa Zofii Jośko, Zuzanny Kowalskiej oraz Zofii Sulimy. Widowiska te, wielokrotnie wystawiane były przez miejscowe teatry obrzędowe na scenie w Nałęczowie, Lublinie, Opolu Lubelskim, Warszawie, Kazimierzu Dolnym, Tarnogrodzie jak również w Wojciechowie. Swoją treścią oddawały specyfikę i charakter nie tylko rodzinnej wsi ale także całego regionu. Pozwoliły na zachowanie pierwotnego bogactwa miejscowej wymowy, leksyki gwarowej.

okładka książki - Zwyczaje, obrzędy i tradycje Ziemi Wojciechowskiej

W książce Zwyczaje, obrzędy i tradycje Ziemi Wojciechowskiej” znajdują się następujące scenariusze:

  • Wojciechowskie Tradycje Świąteczne Scenariusz – Zuzanna Kowalska Reżyseria – Zofia Jośko
  • Herody – II część Wojciechowskich tradycji Świątecznych Zapis ustnego przekazu pana Józefa Kowalskiego Reżyseria Zofia Jośko
  • Poprawiny Scenariusz Henryk Górski, Zofia Jośko Reżyseria Zofia Jośko
  • Przednówek Scenariusz Zuzanna Kowalska Reżyseria Zofii Jośko
  • Oraz scenariusze pani Zofii Sulimy Adwent, Wigilia, Oczepiny, Chrzciny, Komornicy, Sąsiadki wystawiane przez Teatr obrzędowy z Łubek w reżyserii Zofii Sulimy

Książka powstała pod redakcją Stanisława Weremczuka, który w posłowiu własnego autorstwa przybliża historię teatru ludowego oraz ludzi z nim związanych. Wstęp pt „Rola zespołów artystycznych w kultywowaniu folkloru i tradycji Ziemi Wojciechowskiej” napisała pani Helena Weremczuk. Publikacja oprócz scenariuszy obrzędów ludowych zawiera również przyśpiewki ludowe.