Palące się ognie na tle wieży

Znamy już uczestników XXX Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich, Wojciechów 2024

W dniu 13 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, na którym dokonano wyboru uczestników XXX Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich Wojciechów 2024. Komisja złożona z przedstawicieli organizatora imprezy – Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie  oraz przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Kowali Polskich dokonała szczegółowej analizy 33 ankiet nadesłanych przez kandydatów do uczestnictwa w Warsztatach.

Mając na uwadze rolę warsztatów dla zachowania i przekazu tradycji ludowego kowalstwa artystycznego Komisja postanowiła zakwalifikować do uczestnictwa w Warsztatach 16 osób. Przy wyborze Komisja brała pod uwagę przede wszystkim szansę kandydatów na wykonywanie zawodu kowala i związanie z tym zawodem swojej przyszłości.

Ze względu na ochronę danych osobowych nie publikujemy listy osób zakwalifikowanych. Decyzję wszyscy kandydaci otrzymali pocztą elektroniczną. Uwzględniając ewentualność, że z przyczyn losowych osoby zakwalifikowane mogą zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach, Komisja dokonała również wyboru uczestników rezerwowych.

imprezy kowalskie - baner