Znamy już listę uczestników Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich Wojciechów 2021

W dniu 12 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, na którym dokonano wyboru uczestników XXVII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich Wojciechów 2021. Komisja złożona z przedstawicieli organizatora imprezy – Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie  oraz przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Kowali Polskich dokonała szczegółowej analizy 27 ankiet nadesłanych przez kandydatów do uczestnictwa w Warsztatach.

Mając na uwadze rolę warsztatów dla zachowania i przekazu tradycji ludowego kowalstwa artystycznego Komisja postanowiła zakwalifikować do uczestnictwa w Warsztatach 16 osób. Będą to Panowie w wieku 18 – 55 lat z terenu całej Polski. Przy wyborze Komisja brała pod uwagę przede wszystkim szansę kandydatów na wykonywanie zawodu kowala i związanie z tym zawodem swojej przyszłości.

Ze względu na ochronę danych osobowych nie publikujemy listy osób zakwalifikowanych. Decyzję wszyscy kandydaci otrzymają pocztą elektroniczną. Uwzględniając ewentualność, że z przyczyn losowych osoby zakwalifikowane mogą zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach, Komisja dokonała również wyboru uczestników rezerwowych.