Zmiana terminu składania ofert na przygotowanie i druk plakatu.

Nowy termin składania ofert: 25.05.2012 do godz. 14.00

Zmienione zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i druku plakatu w ramach Projektu pn. „Festyn przy Wieży Ariańskiej – wędrówka śladami przeszłości” realizowanego w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”
.
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
.
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)

logo Swiss Contribution