Zapytanie ofertowe – odpowiedź na zapytania Wykonawców

//Zapytanie ofertowe – odpowiedź na zapytania Wykonawców

Zapytanie ofertowe – odpowiedź na zapytania Wykonawców

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące zakupienia balonów z nadrukiem w ramach Projektu pn.„Festyn przy Wieży Ariańskiej – wędrówka śladami przeszłości” (nr ewidencyjny LGD-1/LPK/6/2011) realizowanego w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Do pobrania:
2017-05-08T12:00:40+00:008 Maj, 2017|Categories: Zamówienia publiczne|