Zapytanie ofertowe – odpowiedź na zapytania Wykonawców

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące wykonania interaktywnej gry dydaktycznej „Wędrówka Śladami Przeszłości” w ramach Projektu pn.„Festyn przy Wieży Ariańskiej – wędrówka śladami przeszłości” realizowanego w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Do pobrania:
Pismo z wyjaśnieniami dla Wykonawców

logo Swiss Contribution