Zapytanie ofertowe dotyczące wynajęcia nagłośnienia

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajęcia nagłośnienia w ramach Projektu pn. „Festyn przy Wieży Ariańskiej – wędrówka śladami przeszłości” realizowanego w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”
.
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. .
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (Word)

logo Swiss Contribution