Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i prezentacji inscenizacji teatralnej

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i prezentacji inscenizacji teatralnej „W wojciechoskim grodzisku” w ramach Projektu pn. „Festyn przy Wieży Ariańskiej – wędrówka śladami przeszłości” realizowanego w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Do pobrania:

logo Swiss Contribution