Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego

//Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn.: „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocja” – z możliwością składania ofert częściowych

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia 

Formularz ofertowy 

2021-02-15T15:50:42+00:0015 Luty, 2021|Categories: Aktualności|