Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego

/, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem/Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn. ,,Remont dużych przypór kamiennych, tynków na elewacji wschodniej, zachodniej wraz z podokiennikami i nadokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej’‚ realizowanych w ramach Projektu pn.: ,,Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

2023-01-04T15:24:31+00:0025 listopad, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|