Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego. Dobudowa słupów solarnych – oświetlenie dojazdu do Wieży Ariańskiej”

/, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem/Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego. Dobudowa słupów solarnych – oświetlenie dojazdu do Wieży Ariańskiej”

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego. Dobudowa słupów solarnych – oświetlenie dojazdu do Wieży Ariańskiej”

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego. Dobudowa słupów solarnych – oświetlenie dojazdu do Wieży Ariańskiej” realizowanych w ramach Projektu pn.: ,,Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia:

a) Decyzja Starosty Lubelskiego

b) Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

c) Projekt budowlano – wykonawczy

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

2023-01-27T13:43:11+00:005 wrzesień, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|