Zaproszenie do złożenia oferty – nadzór inwestorski

/, Modernizacja i roboty budowlane/Zaproszenie do złożenia oferty – nadzór inwestorski

Zaproszenie do złożenia oferty – nadzór inwestorski

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – formularz ofertowy – 20 03 2019 MSZ

Zał. nr 3 – Wykaz usług – 20 03 2019 MSZ

Zał. nr 4 – Wykaz osób – 20 03 2019 MSZ

2019-03-20T11:05:57+00:0020 Marzec, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|