Ogolnopolskie Warsztaty Kowalskie 2023

Zapraszamy na Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej – Wojciechów 2023

Zapraszamy wszystkich mistrzów kowalstwa, adeptów sztuki kowalskiej oraz osoby zainteresowane kupnem lub zamówieniem wyrobów kowalstwa artystycznego na Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej organizowane w dniach 7 – 9 lipca 2023 r. w Wojciechowie Lubelskim.

Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej
Wojciechów 7 – 9 lipca 2023 r.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

Współorganizatorzy: Urząd Gminy w Wojciechowie oraz Stowarzyszenie Kowali Polskich
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Do udziału w Targach zapraszamy kowali artystów z całej Polski i z zagranicy, a także seniorów kowalstwa, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia nie pracują już w kuźniach, lecz swoją wiedzę i doświadczenie mogą przekazać młodszemu pokoleniu. Uczestnicy Targów wezmą udział w Konkursie Kowalstwa Artystycznego, w konkursie o Nagrodę Kowali Polskich oraz w konkursie o Nagrodę Publiczności.

kowale przy pracy

Targi rozpoczną się w piątek 7 lipca 2023 r. od Sympozjum w ramach którego zostaną przeprowadzone wykłady na temat: „Krzyże i ogrodzenia cmentarne na polskiej wsi. Techniki i wzory w kowalskich wyrobach sepulkralnych” oraz „Projektowanie i wizualizacja kowalskich wyrobów artystycznych”. W godzinach popołudniowych kowale spotkają się na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Kowali Polskich.

W drugim dniu Targów (8 lipca 2023 r. – sobota) kowale będą uczestniczyć w konkursie kowalstwa artystycznego w którym do oceny przedstawione zostaną dwie prace – pierwsza przywieziona przez uczestnika, wykonana na zadany temat we własnej kuźni oraz druga wykuta na miejscu. Kowale wykonają prace konkursowe stosując tradycyjne techniki kowalskie, wzory regionalne, dbając o estetykę i charakter użytkowy wyrobów.

Prace wykonane podczas konkursu kucia artystycznego będą oceniane również przez jury, a także przez samych kowali, którzy przyznają wykonawcy najlepszej pracy Nagrodę Kowali Polskich. Przez cały dzień będzie prowadzony pokaz „Dzieła Sztuki Kowalskiej – od projektu do realizacji”.

piknik

W niedzielę, 9 lipca 2023 r. W godzinach popołudniowych po Mszy św. w intencji kowali, odbędzie się pokaz kucia prac dowolnych. W tym dniu prace konkursowe będą oceniane przez zgromadzoną publiczność. Autor pracy która otrzyma najwięcej punktów zostanie laureatem Nagrody Publiczności, natomiast wśród głosujących zostaną rozlosowane kute podkowy na szczęście. W godzinach wieczornych przewidziane jest NOCNE KUCIE.

Ogólnopolskim Targom Sztuki Kowalskiej będzie towarzyszyła prezentacja wyrobów kowalskich na stoiskach promocyjnych, wystawa prac konkursowych, kiermasz sztuki ludowej, występy zespołów folklorystycznych i gwiazd estrady.

Warunkiem udziału w imprezie jest udział w Konkursie Kowalstwa Artystycznego!

Jesteś zainteresowany udziałem, a nie otrzymałeś regulaminu ?
Poproś o regulamin imprezy pisząc na e-mail: kowale@kowale.com.pl
Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych zdawaniem egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego!

Kontakt z organizatorem:

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

Wojciechów 9
24 – 204 Wojciechów
tel./fax 81 517 72 10, 517 76 22
e-mail: kowale@kowale.com.pl

Logo Unii Europejskiej