XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie oraz Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej

logo dofinansowania na organizację XXIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury dofinansowanie na organizację „XXIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej” w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Kultura Ludowa”.

Projekt zakłada zorganizowanie w Wojciechowie XXIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej w celu zachowania, dokumentowania i przekazania materialnej i niematerialnej spuścizny tradycyjnego kowalstwa ludowego

XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie odbędą się w dniach 27 czerwca – 09 lipca 2017 r.
Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej odbędą się w dniach 07 – 09 lipca 2017 r.