Wyjaśnienia treści SIWZ – „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

/, Modernizacja i roboty budowlane/Wyjaśnienia treści SIWZ – „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

Wyjaśnienia treści SIWZ – „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

Dotyczy: Postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” w ramach projektu pn. “Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” [Znak sprawy: INR.271.01.2019].
2019-03-08T15:59:08+00:008 Marzec, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|