Wybór oferty na zakupienie sprzętu komputerowego – laptopa

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w formie konkursu na zakupienie sprzętu komputerowego – laptopa w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej najkorzystniejszą zgodną z warunkami konkursu ofertę złożyła firma RESET-PC W. Kondratowicz-Kucewicz, A. Zams Sp. j., ul. Ochotnicza 6, 20 – 012 Lublin za kwotę 2 300,00 zł brutto.
.
Poniżej zestawienie złożonych ofert:
Zestawienie