Wybór oferty na zakupienie balonów z nadrukiem

W wyniku zapytania ofertowego w formie konkursu na zakupienie balonów z nadrukiem w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej najkorzystniejszą zgodną z warunkami konkursu ofertę złożyła Firma Wschodnia Grupa Medialna Sp. z o.o., ul. Narutowicza 23/9, 20 – 004 Lublin za kwotę 559,65 zł brutto.

Poniżej zestawienie złożonych ofert:
Zestawienie