Wybór oferty na wyżywienie uczestników festynu

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w formie konkursu na wyżywienie uczestników festynu w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej najkorzystniejszą zgodną z warunkami konkursu ofertę złożyła firma STOŁÓWKA SZKOLNA Czesława Włodarczyk, Wojciechów 8, 24-204 Wojciechów za kwotę 3 950,00 zł brutto.
.
Poniżej zestawienie złożonych ofert:
Zestawienie