Wybór oferty na wynajęcie urządzeń rekreacyjnych dla dzieci

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w formie konkursu na wynajęcie urządzeń rekreacyjnych dla dzieci w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej najkorzystniejszą zgodną z warunkami konkursu ofertę złożyła firma KINDER PLANET, ul. Śnieżyńskiego 8/3, 20 – 706 Lublin za kwotę 3 271,80 zł brutto.
Poniżej zestawienie złożonych ofert:
Zestawienie