Wybór oferty na wynajęcie nagłośnienia

//Wybór oferty na wynajęcie nagłośnienia

Wybór oferty na wynajęcie nagłośnienia

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w formie konkursu na wynajęcie nagłośnienia w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej najkorzystniejszą zgodną z warunkami konkursu ofertę złożyła firma PIN – MELODIA Tadeusz Kasprzak, ul. Krakowska 5, 24-200 Bełżyce za kwotę 2 700,00 zł brutto.
Poniżej zestawienie złożonych ofert:
2017-05-08T12:12:15+00:008 maj, 2017|Categories: Zamówienia publiczne|