Wybór oferty na wykonanie roll up-u

//Wybór oferty na wykonanie roll up-u

Wybór oferty na wykonanie roll up-u

 
W wyniku zapytania ofertowego w formie konkursu na wykonanie roll up-u w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej najkorzystniejszą zgodną z warunkami konkursu ofertę złożyła Firma 3 R Agencja Reklamowo – Maketingowa, Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny za kwotę 246,00 zł brutto. 
.
Poniżej zestawienie złożonych ofert:
2017-04-10T14:23:59+00:0010 Kwiecień, 2017|Categories: Zamówienia publiczne|