Wybór oferty na wykonanie interaktywnej gry dydaktycznej „Wędrówka Śladami Przeszłości”

//Wybór oferty na wykonanie interaktywnej gry dydaktycznej „Wędrówka Śladami Przeszłości”

Wybór oferty na wykonanie interaktywnej gry dydaktycznej „Wędrówka Śladami Przeszłości”

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w formie konkursu na wykonanie interaktywnej gry dydaktycznej „Wędrówka Śladami Przeszłości” w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej najkorzystniejszą zgodną z warunkami konkursu ofertę złożyła firma Milion Oczu Damian Martyniuk, ul. Stefczyka 32, 20 – 151 Lublin za kwotę 18.450,00 zł brutto.
 
Poniżej zestawienie złożonych ofert:
2017-05-08T12:21:39+00:008 maj, 2017|Categories: Zamówienia publiczne|