Wybór oferty na przygotowanie i prezentację inscenizacji teatralnej

//Wybór oferty na przygotowanie i prezentację inscenizacji teatralnej

Wybór oferty na przygotowanie i prezentację inscenizacji teatralnej

Wybór oferty na przygotowanie i prezentację inscenizacji teatralnej
„W wojciechoskim grodzisku”
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w formie konkursu na przygotowanie i prezentację inscenizacji teatralnej
„W wojciechoskim grodzisku” w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej najkorzystniejszą zgodną z warunkami konkursu ofertę złożyła firma Agencja Artystyczna „Scena Juno” , ul. Jasztrzębia 4/25, 20-323 Lublin za kwotę 2 500,00 zł brutto. 
Poniżej zestawienie złożonych ofert:
2017-05-08T12:15:45+00:008 maj, 2017|Categories: Zamówienia publiczne|