Wybór oferty na przygotowanie i druk plakatów

W wyniku zapytania ofertowego w formie konkursu na przygotowanie i druk plakatów w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej najkorzystniejszą zgodną z warunkami konkursu ofertę złożyła Firma Agencja Reklamowa „NABU” , Adam Piskulla, ul. Studzienna 3B, 77 – 400 Złotów za kwotę 615,00 zł brutto.

Poniżej zestawienie złożonych ofert:
Zestawienie