Wybór oferty na obsługę konferansjerską

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w formie konkursu na obsługę konferansjerską „Festynu przy Wieży Ariańskiej – wędrówka śladami przeszłości” w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej najkorzystniejszą zgodną z warunkami konkursu ofertę złożyła Urszula Mirosław, Wojciechów 86, 24 – 204 Wojciechów za kwotę 792,07 zł brutto.
Poniżej zestawienie złożonych ofert:
Zestawienie