baner - Wojciechowskie śpiewanie

Wojciechowskie śpiewanie

Książka „Wojciechowskie śpiewanie”, opracowana i wydana w roku 2006 w celu zachowania i ochrony najstarszych, tradycyjnych pieśni wojciechowskich.

Wydawnictwo zawiera 101 tekstów pieśni, z których aż 49 pieśni ze względu na ciekawe brzmienie muzyczne opracowano w wersji nutowej. Pieśni zostały podzielone na odpowiednie grupy, stosownie do funkcji jaką pełniły w środowisku oraz okoliczności w jakich były śpiewane. Przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie pieśni obrzędowe, okolicznościowe, patriotyczne, weselne, partyzanckie i inne pozwoliły na zachowanie pierwotnego bogactwa gatunków tych pieśni, pełnej wymowy i leksyki gwarowej, stylu muzycznego.

okładka książki - Wojciechowskie śpiewanie

Wydawnictwo zostało zilustrowane kilkudziesięcioma starymi fotografiami, które przypominają wydarzenia, o których mowa w pieśniach oraz opowiadają o działalności artystycznej społeczności Wojciechowskiej. Wstęp pt.: „Pieśń w tradycji Wojciechowskiej” autorstwa pani Heleny Weremczuk przybliża nam rolę i znaczenie, jaką pieśni odgrywały w życiu codziennym. Natomiast ostatni rozdział napisany przez Zuzannę Kowalską zawiera ciekawe opowieści, jakie dawniej ludzie przekazywali sobie oprócz wspólnego śpiewania na wieczornych spotkaniach.

Zadanie to zostało sfinansowano ze środków Województwa Lubelskiego, Powiatu Lubelskiego oraz Urzędu Gminy w Wojciechowie w ramach realizowanego zadania przez Gminny Ośrodek Kultury i Klub Seniora w Wojciechowie.