okładka książki - Wojciechów - wieś przy wieży

Wojciechów – wieś przy wieży. Ocalić od zapomnienia

Książka pt. „Wojciechów – wieś przy wieży. Ocalić od zapomnienia” została wydana w 2004 roku i jest trwałym efektem projektu pn. „Historia w murach wieży zaklęta”, w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

Powyższy projekt został zrealizowany przez Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych, Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie i Klub Seniora przy współpracy z lokalną społecznością. Projekt zakładał również utworzenie Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego.

okładka książki - Ocalić od zapomnienia

Książka pt. „Wojciechów-wieś przy wieży” zawiera następujące rozdziały:

  • I. Z głębi dziejów – który ukazuje historię miejscowości ważniejszych zabytków.
  • II. Z pamięci i dokumentów – to rozdział, w którym opisane jest codzienne życie mieszkańca wsi, w początkach XX w. oraz dzieje Wojciechowa w czasie okupacji.
  • III. Oświata i Kultura- przedstawiona jest historia szkolnictwa w Gminie Wojciechów oraz działalność kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury, Kół Gospodyń, Zespołów Śpiewaczych, Kapeli Wojciechowskiej oraz teatru obrzędowego.
  • IV. Ku przyszłości – szanse na rozwój Wojciechowa poprzez kowalstwo i agroturystykę.

Książka wydana pod redakcją Stanisława Weremczuka. Komitet redakcyjny stanowili: Zofia Jośko, Zuzanna Kowalska, Urszula Mirosław, Wiesław Czerniec.