„Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”

/„Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”
„Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”2023-01-03T16:43:37+00:00
2402, 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

24 luty, 2021|

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno-spalinowymi  i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej [...]

2601, 2021

Informacja z sesji otwarcia ofert

26 styczeń, 2021|

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno – spalinowymi i  wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego” w  ramach  Projektu: [...]

1301, 2021

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT / Wyjaśnienie treści SIWZ – Wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno-spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego”

13 styczeń, 2021|

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Inwestycji pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno-spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku [...]

3012, 2020

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno – spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego”

30 grudzień, 2020|

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych pn. "Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno - spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego" "Wieża Ariańska wraz z [...]

2109, 2020

Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie

21 wrzesień, 2020|

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na [...]