„Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”

/„Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”
„Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”2020-12-30T16:04:30+00:00
1301, 2021

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT / Wyjaśnienie treści SIWZ – Wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno-spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego”

13 Styczeń, 2021|

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Inwestycji pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno-spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku [...]

3012, 2020

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno – spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego”

30 Grudzień, 2020|

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych pn. "Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno - spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego" "Wieża Ariańska wraz z [...]