„Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”

/„Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”
„Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”2021-07-26T14:00:23+00:00
509, 2022

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego. Dobudowa słupów solarnych – oświetlenie dojazdu do Wieży Ariańskiej”

5 wrzesień, 2022|

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego. Dobudowa słupów solarnych - oświetlenie dojazdu do Wieży Ariańskiej'' realizowanych w ramach Projektu pn.: ,,Wieża [...]

2402, 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

24 luty, 2021|

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno-spalinowymi  i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej [...]

2601, 2021

Informacja z sesji otwarcia ofert

26 styczeń, 2021|

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno – spalinowymi i  wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego” w  ramach  Projektu: [...]

1301, 2021

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT / Wyjaśnienie treści SIWZ – Wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno-spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego”

13 styczeń, 2021|

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Inwestycji pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno-spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku [...]