Utworzenie tematycznego Szlaku Zabytkowych Kościołów na Obszarze Wojciechów – Nałęczów – Wąwolnica – Kurów – Markuszów

Gminny Ośrodek Kultury był Instytucją Wspierającą realizację wniosku Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Teodora pn. „Utworzenie tematycznego Szlaku Zabytkowych Kościołów na Obszarze Wojciechów – Nałęczów – Wąwolnica – Kurów – Markuszów”.
Wyżej wymieniony wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach Programu „EURoszansa” dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
W ramach realizowanego projektu przeprowadzono następujące działania:

 1. Przygotowano i wydano ulotkę z mapą szlaku zabytkowych kościołów na obszarze Wojciechów – Nałęczów – Wąwolnica – Kurów – Markuszów.
 2. Wykonano systemy zabezpieczające w kościele parafialnym pw. św. Teodora w Wojciechowie:
  – Instalacja systemu telewizji obserwacyjnej – CCTV,
  – Instalacja systemu sygnalizacji włamań i napadu,
  – Instalacja systemu sygnalizacji pożaru.
 3. Przygotowano i wykonano moduł panoram sferycznych „Wirtualna wędrówka szlakiem zabytkowych kościołów”.
 4. Działania promocyjne:
  – wykonanie tablicy informacyjnej,
  – wykonanie tablicy pamiątkowej.
  Wartość dofinansowania: 14 073,09 CHF