„Tradycyjnie w Nałęczowie” – Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych.

Nałęczowski Ośrodek Kultury zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich, Twórców Ludowych oraz wszystkich zainteresowanych z terenu powiatu puławskiego, lubelskiego i opolskiego, do udziału w wydarzeniu pn. „Tradycyjnie w Nałęczowie” Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych.

Lokalne przysmaki, tradycyjne rękodzieło, inspirujące warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi, dobra muzyka i relaks w plenerze – wszystko to w Nałęczowie w dniach 1 i 2 lipca 2023 r.

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym „Natura od kuchni”, którego celem jest promocja żywności pochodzenia leśnego. Konkurs organizowany jest przez KGW Sadurki w ramach pozyskanej dotacji z Lasów Państwowych na promocję żywności pochodzenia leśnego. Partnerem wydarzenia są Lasy Państwowe. Na zwycięzców czekają MEGA atrakcyjne nagrody!!!

Wszystkie informacje znajduj ą się na stronie www.noknaleczow.pl

Do pobrania

formularz zgłoszeniowy festiwal kgw 2023 pdf

karta zgłoszeniowa do konkursu kulinarnego – pdf

regulamin festiwalu kgw i twórców ludowych 2023 – pdf

regulamin konkursu kulinarnego – pdf