podsumowanie projektu zdjęcie główne

Spotkanie podsumowujące projekt

W dniu 5 grudnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, “Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”. Projekt obejmował szereg działań mających na celu podniesienie atrakcyjności kulturowej i turystycznej gminy Wojciechów poprzez ochronę i efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego. Nadzór nad operacją objął Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, a jej partnerem była Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”.

podsumowanie projektu Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna

W ramach projektu, realizowanego od września 2020 zostało wykonane ogrzewanie w Wieży Ariańskiej, schody wewnętrzne do piwnicy, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego, remont dużych przypór kamiennych. Został również zainstalowany projektor LED do iluminacji zewnętrznej, a także system multimedialny w Muzeum Kowalstwa – holograficzna projekcja video. Projekt obejmował również zakup wyposażenia oraz kampanię promocyjną.

W uroczystym podsumowaniu projektu, wzięli udział goście: Dariusz Kopciowski Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marek Wojciechowski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Artur Markowski Wójt Gminy Wojciechów, Tomasz Zielonka Zastępca Wójta Gminy Wojciechów, Michał Sumiński Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów, Monika Kurczewicz Konserwator Zabytków, Radni Gminy Wojciechów: Dariusz Kołodziejczyk i Andrzej Twardowski, Dyrektorzy Szkół Gminy Wojciechów: Monika Kowalska – Ternes, Irena Śmiech, Małgorzata Pietraś i Monika Szumera, Roman Czerniec – Kowal z Wojciechowa oraz sołtysi: Jarosław Wierzbicki, Tomasz Młodnicki, Anna Czerniec, Elżbieta Basak, Justyna Węgorowska, Katarzyna Pluta, Aneta Patrzylas, a także Członkowie Kapeli Wojciechowskiej.

holograficzna projekcja video

Podczas Spotkania Agnieszka Gąska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, przedstawiła działania projektowe oraz ich efekty obrazując przykłady prezentacją multimedialną z licznymi fotografiami zrealizowanych działań. Zaproszeni Goście w swoich przemówieniach gratulowali wykonanych inwestycji, efektywnego wykorzystania środków zewnętrznych i przedsięwzięć służących ochronie i zachowaniu zabytkowej Wieży Ariańskiej.

Część artystyczna

Spotkanie uświetnił półgodzinny koncert Kapeli Wojciechowskiej. Wszyscy goście otrzymali wydany w ramach projektu album „Wieża Ariańska” oraz inne wydawnictwa przygotowywane przez GOK w Wojciechowie.

Ukoronowaniem spotkania była premierowa prezentacja holograficznej projekcji video w Muzeum Kowalstwa oraz zewnętrznej iluminacji świetlnej na Wieży Ariańskiej, które zrobiły na gościach bardzo duże wrażenie.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Wojciechów oraz gości do odwiedzania Wojciechowskiej Wieży i oglądania nowych systemów multimedialnych w Muzeum Kowalstwa oraz na elewacji budynku. Dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom zarówno Muzeum jak i otoczenie budynku zyskały nowe, imponujące atrakcje, a prowadzone lekcje muzealne będą jeszcze ciekawsze i pouczające.