Spotkanie dot. przygotowania LSR na lata 2023-2029

//Spotkanie dot. przygotowania LSR na lata 2023-2029

Spotkanie dot. przygotowania LSR na lata 2023-2029

Włącz się w przygotowanie LSR na lata 2023-2029!

Zapraszamy 31 maja 2022 do Wojciechowa na spotkanie w sprawie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2029.

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” rozpoczęła prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029. Będzie ona dotyczyła tego samego obszaru (11 gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy /gmina wiejska/, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn), na którym były wdrażane dotychczasowe LSR w poprzednich okresach programowania.

Dokument ten będzie m.in. wytyczał kierunki działań LGD „Zielony Pierścień” oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do tego Stowarzyszenia .

W ramach prac przygotowawczych w maju i czerwcu br. są zaplanowane spotkania z mieszkańcami w każdej z jedenastu gmin. Spotkania będą miały charakter warsztatu, w którym aktywnie będą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy. Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników takich spotkań będą pomocne w identyfikacji problemów i potrzeb społeczności lokalnych oraz w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR na lata 2023-2029.

Mieszkańców gminy Wojciechów, w tym także organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek publicznych zapraszamy na spotkanie w dniu 31 maja br. o godz. 16.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie (sala konferencyjna na parterze).

Program spotkania:

  • Co to jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)?;
  • Prezentacja efektów wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” w latach 2009 – 2022;
  • Możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029;
  • Analiza SWOT obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR – wskazanie mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;
  • Identyfikacja problemów, które uczestnicy postrzegają w swojej gminie i na obszarze wsparcia LSR – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;
  • Propozycje celów i działań rozwiązujących najważniejsze problemy na obszarze gminy/obszaru wsparcia LSR.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu (telefonicznie: 81 50 16 140 lub mailem: lgd@zielonypierscien.eu) w Biurze LGD najpóźniej na dzień przed planowanym terminem spotkania.

 

2022-05-20T14:21:27+00:0020 maj, 2022|Categories: Aktualności|