Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie

logo dofinansowania na realizację projektu pt. Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie

Informacja na temat operacji: „Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie”

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje zadanie pn. „Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie”. Operacja ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Głównym założeniem przedstawionej do realizacji operacji jest przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wojciechów z zakresu tworzenia produktów lokalnych łączących tradycje kulinarne i dziedzictwo kulturowe oraz podjęcie współpracy z sektorem prywatnym i społecznym w zakresie tworzenia nowych inicjatyw dla rozwoju obszarów wiejskich.

Działania w projekcie adresowane są do członków organizacji pozarządowych, w szczególności trzech kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Wojciechów działających na rzecz rozwoju terenów wiejskich.

W ramach operacji zostaną zorganizowane warsztaty nt. „Mięsiwo i steki z serca kuźni – ognia i kowadła” , warsztaty „Tradycyjne potrawy Ziemi Wojciechowskiej w nowoczesnej aranżacji”, konkurs „Sztuka mięsa z kowadła” oraz wyjazd studyjny podczas którego uczestnicy projektu poznają dobre praktyki podejmowania inicjatyw społeczno-kulturalnych dla rozwoju i promocji obszarów wiejskich. Jako materiał promocyjny projektu powstanie katalog „Kulinarne rewolucje z tradycjami kowalskimi w tle”

Realizacja operacji potrwa do 31.10.2022 r.