Renowacja XVI-wiecznej Wieży Ariańskiej w celu ochrony dziedzictwa kulturowego Ziemi Wojciechowskiej

Okres realizacji operacji: 2010 rok

Przedmiotem zamówienia było wykonanie wymiany i uzupełnienia pokrycia dachowego na budynku Wieży Ariańskiej w Wojciechowie, w tym:

1.Zdemontowanie istniejących dachówek wraz ze wszystkimi elementami wsporczymi.

2.Wykonanie nowego deskowania.

3.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, łat i kontrłat.

4.Wykonanie pokrycia z nowej dachówki esówki na najniższym poziomie dachu.

5.Położenie najlepszych dachówek z rozbiórki obu dachów na wyższym poziomie dachu.

6.Instalacja odgromowa.

7.Roboty towarzyszące.

8.Zabezpieczenie placu budowy.

Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Koszt całkowity operacji: 123 990,38 zł

Kwota dofinansowania: 80 751,00 zł