Remont schodów do piwnic w Wieży Ariańskiej

/, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem/Remont schodów do piwnic w Wieży Ariańskiej

Remont schodów do piwnic w Wieży Ariańskiej

 

Dobiega końca remont schodów wewnętrznych do piwnic w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności kulturowej i turystycznej gminy Wojciechów poprzez ochronę i efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego.

Przebudowa schodów wewnętrznych do piwnicy, gdzie znajdują się toalety a także pomieszczenia, które w przyszłości zaadoptujemy na sale warsztatowe poprawią bezpieczeństwo turystów oraz dzieci odwiedzających Muzeum Kowalstwa a także pozwolą w pełni wykorzystać potencjał lokalowy obiektu. Niewykorzystywane dotychczas pomieszczenie w piwnicach będzie udostępnione do prowadzenia działalności kulturalnej dzięki wyremontowanym schodom, zapewniającym bezpieczny dostęp. Dotychczasowe schody były bardzo strome i śliskie.

W roku 2022 na realizację tego projektu pozyskaliśmy dodatkowe środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fundusz Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Projekt realizowany będzie do roku 2023. Przed nami kolejne zadania: prace budowlane, zakup wyposażenia, wdrożenie systemu multimedialnego z wykorzystaniem nowych technologii. Zaplanowany zakres rzeczowy projektu pozwoli nam w przyszłości poszerzyć ofertę kulturalną naszej instytucji a także wprowadzić nowe propozycje spędzania wolnego czasu dla mieszkańców naszej gminy.

2023-01-04T15:23:47+00:0024 październik, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|