Piknik Rodzinny

Termin: 18 czerwca 2023 r.

Miejsce: Estrada przy Wieży Ariańskiej

Rodzaj: festyn

Zasięg: lokalny

Opis: Festyn rodzinny, podczas którego prezentują swój dorobek artystyczny uczniowie szkół Gminy Wojciechów, w programie wiele atrakcji dla dzieci w tym konkursy i zabawy. Impreza wzbogacona gościnnymi występami zespołów artystycznych, grupami animacyjnymi oraz strefą rozrywki dla dzieci (dmuchane zjeżdżalnie)