Pierwsze projektowe działania za nami

//Pierwsze projektowe działania za nami

Pierwsze projektowe działania za nami

Ten sezon zimowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie będzie inny niż pozostałe. Zakończyliśmy właśnie realizację zadania inwestycyjnego – wykonanie instalacji gazowej i grzewczej w obiekcie, w ramach projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Warunki pracy oraz prowadzonych zajęć oraz warsztatów dla dzieci i dorosłych istotnie się  poprawiły. Planując nasze kolejne przedsięwzięcia kulturalne możemy teraz wykorzystać w pełni zasoby lokalowe obiektu. Zaplanowane w realizowanym projekcie działania mają na celu podniesienie atrakcyjności kulturowej i turystycznej gminy Wojciechów poprzez ochronę i efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego.

Projekt realizowany będzie do roku 2023. Przed nami kolejne zadania: prace budowlane, zakup wyposażenia, wdrożenie systemu multimedialnego z wykorzystaniem nowych technologii. Zaplanowany zakres rzeczowy projektu pozwoli nam w przyszłości poszerzyć ofertę kulturalną naszej instytucji a także wprowadzić nowe propozycje spędzania wolnego czasu dla mieszkańców naszej gminy.

 

2021-12-20T13:03:28+00:0020 grudzień, 2021|Categories: Aktualności|