Oświetlenie solarne przy Wieży Ariańskiej

/, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem/Oświetlenie solarne przy Wieży Ariańskiej

Oświetlenie solarne przy Wieży Ariańskiej

   Kolejne zadanie, tym razem  z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – energooszczędnych rozwiązań technicznych zostało zrealizowane  w ramach projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Dwa słupy z lampami solarnymi zostały zamontowane na wjeździe do Wieży Ariańskiej. Montaż oświetlenia przyczyni się do poprawy wizerunku otoczenia wieży, zwiększy poczucie bezpieczeństwa osób odwiedzających to miejsce po zmroku oraz zabezpieczy przed dewastacją wystawę kutych barierek oraz wykonaną Aleję Zasłużonych Kowali.

Działanie to przyczyni się do osiągniecia celu głównego projektu – podniesienie atrakcyjności kulturowej i turystycznej gminy Wojciechów poprzez ochronę i efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego.

W roku 2022 na realizację tego projektu pozyskaliśmy dodatkowe środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Projekt realizowany będzie do roku 2023. Przed nami kolejne zadania: prace budowlane, zakup wyposażenia, wdrożenie systemu multimedialnego z wykorzystaniem nowych technologii. Zaplanowany zakres rzeczowy projektu pozwoli nam w przyszłości poszerzyć ofertę kulturalną naszej instytucji a także wprowadzić nowe propozycje spędzania wolnego czasu dla mieszkańców naszej gminy.

2023-01-04T15:25:26+00:0014 grudzień, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|