opracowanie eksperckie zdjęcie główne

Opracowanie eksperckie – Identyfikacja Dziedzictwa Kulinarnego Ziemi Wojciechowskiej

W ramach realizacji projektu „Potencjał kulinarny Gminy Wojciechów – budowanie marki Ziemi Wojciechowskiej na bazie produktów tradycyjnych” Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zlecił sporządzenie opracowania eksperckiego na temat dziedzictwa kulinarnego Ziemi Wojciechowskiej.

wywiady etnograficzne nt tradycji kulinarnych ziemi wojciechowskiej

Opracowanie poprzedzone zostało przeprowadzeniem wywiadów na temat „Tradycje kulinarne Ziemi Wojciechowskiej” z 20 mieszkańcami Gminy Wojciechów, pochodzącymi z różnych miejscowości.  Były to zarówno osoby starsze, pamiętające kuchnię przedwojenną, jak również osoby w średnim wieku, które były świadkami przemian w sposobach żywienia na tym obszarze. Dzięki temu działaniu powstała niezwykle ważna dokumentacja składająca się z nagrań osób opowiadających o tradycjach tutejszej kuchni chłopskiej oraz tekstu na temat tradycji kulinarnych tego terenu.

Wyszukane podczas wywiadów tradycyjne receptury, a także zwyczaje i obrzędy związane z przyrządzaniem i spożywaniem potraw stanowią doskonałą bazę do wzbogacania oferty kulturowej i turystycznej Wojciechowa, a także do podejmowania  przez uczestników operacji przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie działalności bazującej na tradycjach kulinarnych, co z pewnością przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Wojciechowskiej. Wyselekcjonowane najstarsze wojciechowskie potrawy mają szansę trafić na Listę Produktów Tradycyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opracowania:

Opracowanie Eksperckie nt. „Identyfikacja dziedzictwa Kulinarnego Ziemi Wojciechowskiej” w pdf