Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

/, Modernizacja i roboty budowlane/Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16

INR.271.02.2019

Termin składania ofert: 02.04.2019 do godz. 12.00

Ogłaszający: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o zmianie treści SIWZ

2019-03-28T13:13:44+00:0028 Marzec, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|