Obchody 83. Rocznicy Masowego Mordu w Szczuczkach

//Obchody 83. Rocznicy Masowego Mordu w Szczuczkach

Obchody 83. Rocznicy Masowego Mordu w Szczuczkach

W niedzielę 2 października 2022 r. mieszkańcy Gminy Wojciechów i okolic zebrali się pod Pomnikiem Pomordowanych w Szczuczkach, aby uczcić pamięć tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce 1 października 1939 r.

W tym dniu, w miejscowej szkole Niemcy zamordowali i spalili 102 mężczyzn. Był to pierwszy na Lubelszczyźnie masowy mord ludności polskiej przez hitlerowskiego okupanta, a jednocześnie jeden z najtragiczniejszych dni w historii naszej Gminy.

Podczas tegorocznych obchodów 83 – rocznicy tego wydarzenia, przy Kaplicy – Pomniku ku czci Pomordowanych zebrało się bardzo wiele osób chcących uczcić pamięć ofiar i oddać im hołd. W uroczystości wzięli udział m.in.: dr Mateusz Szpytma Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Robert Derewenda Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Joanna Sulej-Piskorz Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, Aneta Milanowska Dyrektor Biura Poselskiego Posła Jana Łopaty, Andrzej Chrząstowski Wicestarosta Powiatu Lubelskiego, Władze Powiatu Lubelskiego, Marek Wojciechowski Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Tomasz Stańko w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka, Przedstawiciele Władz Gminy Poniatowa, Przedstawiciele Urzędu i Rady Gminy Wojciechów, Banku Spółdzielczego w Poniatowej i oddziału w Wojciechowie, Zarząd Gminy OSP RP w Wojciechowie, Klubu Seniora w Wojciechowie, Przedstawiciele Stowarzyszenia Pokolenia Lublin, Stowarzyszenia „U źródeł Ciemięgi”, wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wojciechów oraz Szkoły Podstawowej w Kraczewicach, a także mieszkańcy Szczuczek i okolicznych miejscowości.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć również pocztów sztandarowych oraz druhów strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wojciechów, Ochotniczej Straży Pożarnej z Kraczewic, Ochotniczej Straży Pożarnej z Kolonii Chmielnik, oraz pocztów sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wojciechów.

W roku 2021 z inicjatywy społeczności lokalnej, Sołtysa wsi Szczuczki p. Anny Grzelak zostały podjęte działania mające na celu rewitalizację tego szczególnego miejsca historii, zachowanie świadectwa masowego mordu dla następnych pokoleń. Rewitalizacją cmentarza zajął się Instytut Pamięci Narodowej, natomiast remont kapliczki sfinansował Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Starostwo Powiatowe w Lublinie.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się wspólnie odśpiewanym Hymnem Państwowym oraz aktem odsłonięcia pomnika przez Przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej: dr Mateusza Szpytmę, dr Roberta Derewendę, Joannę Sulej – Piskorz, Artura Markowskiego, Michała Sumińskiego, Annę Żuchnik mieszkankę wsi Szczuczki, która przez wiele lat opiekowała się cmentarzem, dbała o utrzymanie porządku. Jej bliscy spoczywają na tym cmentarzu. Następnie przedstawiciele wielu instytucji, a także mieszkańcy Wsi Szczuczek złożyło wieńce pod pomnikiem pomordowanych.

Po wystąpieniu Wójta Gminy Wojciechów Artura Markowskiego oraz dr Mateusza Szpytmy z IPN oraz Moniki Marek mieszkanki wsi Szczuczki, część artystyczną zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie przygotowani przez Agnieszkę Bardzel oraz Małgorzatę Ceglarz – Chołody. Hołd poległym oddała Orkiestra Dęta OSP w Wojciechowie która zagrała kilka patriotycznych utworów.

O godzinie 11.30 ks. Marek Jaworski Proboszcz Parafii Łubki odprawił Mszę Świętą w intencji pomordowanych. O oprawę mszy zadbali członkowie Kapeli Wojciechowskiej oraz pan organista.

Po mszy wszyscy zebrani mogli wysłuchać pieśni patriotycznych i recytacji wiersza. Na zakończenie Kazimierz Kołodziej Kapelmistrz Orkiestry Dętej w Wojciechowie pięknie zagrał ,,Ciszę”.

Na koniec tej pełnej zadumy uroczystości, poczty sztandarowe przy dźwiękach marsza w wykonaniu Orkiestry zostały odprowadzone pod Szkołę – Pomnik. 

Cmentarz w Szczuczkach, to dziedzictwo naszej małej Ojczyzny i świadectwo tragicznych wydarzeń. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej uroczystości. Tak liczna obecność osób i instytucji, dowodzi, że pamięć o tych, którzy tam polegli wciąż żyje w naszych sercach. Mamy nadzieję, że cześć Naszym Bohaterom będzie oddawana nie tylko przy okazji tego święta, ale przez cały rok, a zapalone znicze długo nie zagasną.

2022-10-19T16:17:48+00:003 październik, 2022|Categories: Aktualności|